Behandlingsmetod - Tectyl Classic

Denna behandlingsmetod rekommenderas för nya eller äldre bilar med kortare årlig körsträcka än genomsnittet eller för bilar som byts relativt ofta.  

Tectyl Classic skyddar hela bilen. Underredet tvättas manuellt med högtryck och hetvatten. Miljögodkänd tvättprodukt används. Rostangripna delar förbehandlas med kemisk rostomvandlare. Bilen torkas. Underrede, hjulhus och övriga detaljer besiktas. Om rostskador eller annat upptäcks som utgör hinder för behandlingen kan bilen bli föremål för extra åtgärder innan rostskyddsarbetet kan påbörjas.

Efter godkänd besiktning kan rostskyddsarbetet starta. Underredet behandlas på alla öppna ytor med tjockflytande och slitstark Tectyl. Utrymmen under plastskydd och innerskärmar behandlas med en tixotrop rostskyddsprodukt. Behandlingen skyddar och förseglar underredet med tillhörande hjulhus, framvagn/bakvagn, bensintank och bromsrör samt tätar skarvar och fogar på bilens undersida.

Slutna sektioner såsom trösklar, krockbalkar och övrigt balksystem behandlas invändigt med lösningsmedelsfri och högpenetrerande Tectyl. Den miljöanpassade produkten tränger in runt punktsvetsar, i fogar och spalter och skyddar balksystemet effektivt. Behandlingen utförs enligt sprutschema.

Dörrar, baklucka och motorhuv behandlas invändigt med transparent Tectyl som förseglar falsar och tränger in mellan dubbelplåtar och plåtomvikningar. Ingen håltagning görs på lackerade ytor, behandlingen sker genom dräneringshålen.

Efter utförd rostskyddsbehandling kontrolleras rostskyddsarbetet, intyg/garantihandling skrivs ut och bilen rengörs från eventuella stänk.

Metoden kan kombineras med Tectyl Ljuddämpningssystem, Lokari plastinnerskärmar, stänkskydd och skärmkantsskydd.