Behandlingsmetod - Tectyl Mini

Denna behandlingsmetod är en delbehandling som passar alla personbilar. Metoden rekommenderas för personbilar med kortare årlig körsträcka eller som byts relativt ofta.

Tectyl Mini innebär att underredet tvättas manuellt med högtryck och hetvatten. Miljögodkänd tvättprodukt används. Rostangripna delar förbehandlas med kemisk rostomvandlare. Bilen torkas. Underredet kontrolleras. Om skador eller annat upptäcks som utgör hinder för behandlingen kan bilen bli föremål för extra åtgärder innan rostskyddsarbetet kan påbörjas.

Efter godkänd besiktning kan rostskyddsarbetet påbörjas. Samtliga öppna ytor på underredet rostskyddas med tjockflytande och slitstark Tectyl. Behandlingen skyddar mot stensprut och vägsalt och tätar och förseglar behandlade plåtskarvar på bilens undersida. Bilens rostutsatta balkar trycksprutas invändigt med lösningsmedelsfri och högpenetrerande Tectyl. Produkten tränger in runt punktsvetsar, in i spalter, mellan dubbelplåtar och skyddar balksystemets rostkänsliga konstruktioner.

Efter utförd behandling kontrolleras arbetet, intyg skrivs ut och bilen rengörs från eventuella stänk.

Tectyl Mini kan kombineras med Tectyl Ljuddämpningssystem, Tectyls Markplansbehandling, Lokari plastinnerskärmar, stänkskydd och skärmkantsskydd.