Behandlingsmetod - Tectyl Optima

Denna behandlingsmetod är en optimal, modern, heltäckande och långtidsverkande rostskyddsbehandling där behovet av framtida komplettering och underhåll blir minimalt. Metoden rekommenderas till nya och äldre fina bilar.

Tectyl Optima omfattar demontering av hjul, innerskärmar och samtliga plastskydd som finns monterade på de flesta bilars underreden. Underredet tvättas med miljögodkänd tvättprodukt, manuell högtryckstvätt och hetvatten. Rostangripna delar förbehandlas med kemisk rostomvandlare. Bilen torkas. Underrede, hjulhus och övriga detaljer besiktas. Om skador upptäcks som utgör hinder för behandlingen kan bilen bli föremål för extra åtgärder innan rostskyddsarbetet kan påbörjas.  

Hela underredet behandlas med tjockflytande, armerad och slitstark Tectyl. Behandlingen skyddar och förseglar hela underredet, skärmar, hjulhus, framvagn/bakvagn, bensintank och bromsrör. Samtliga plåtskarvar på bilens undersida tätas och förseglas.

Slutna sektioner såsom trösklar, krockbalkar och övrigt balksystem behandlas flödigt invändigt med lösningsmedelsfri och högpenetrerande Tectyl. Produkten tränger in runt punktsvetsar, in i spalter, mellan dubbelplåtar och skyddar balksystemets rostkänsliga konstruktioner. Behandlingen utförs enligt sprutschema.

Dörrar, baklucka och motorhuv behandlas invändigt med transparent Tectyl som förseglar falsar och tränger in mellan dubbelplåtar, i spalter och plåtomvikningar. Ingen håltagning görs på lackerade ytor, behandlingen sker genom dräneringshålen.

Efter utförd rostskyddsbehandling kontrolleras rostskyddsarbetet. Samtliga demonterade detaljer återmonteras varefter intyg/garantihandling skrivs ut och bilen rengörs från eventuella stänk.

Metoden kan kombineras med Tectyl Ljuddämpningssystem, Lokari plastinnerskärmar, stänkskydd och skärmkantsskydd.