SVENSK BILVÅRD BASSERVICE & OLJESERVICE

Det här är Svensk Bilvård's basservice:

 1. Byte av motorolja. Motorns olja är en  färskvara som förlorar sina smörjande och kylande egenskaper efter en tid vilket leder till onormalt högt motorslitage.
 2.  Invändig kemisk rengöring av motorns oljesystem, oljetråg, oljepump, hydrauliska ventillyftare och samtliga oljekanaler från svavel, sot och koksavlagringar för att motorns smörjning inte ska försämras eller begränsas av föroreningar i systemet. 
 3. Invändig kemisk rengöring av bränsletank, bränsleledningar och bränslepump. I bränsletanken samlas olika föroreningar och där bildas kondensvatten på grund av temperaturväxlingar. Dessa produkter stör och i värsta fall hindrar bränsletillförseln. Vi rengör systemet från bränsletanken ända in i motorns insprutningssystem. Processen  smörjer dessutom bränslepumpen. Bränslefiltret byts vid behov.
 4. Byte av oljefilter. Vi byter oljefiltret för att oljefiltreringen ska fungera optimalt. Det innebär att den nya oljan behåller sina goda egenskaper till nästa service.
 5. Byte av motorns luftfilter. Din bils effekt och bränsleförbrukning påverkas mycket av tillgången av luft. En bilmotors luftbehov är ca 7000 liter per minut. Luftfiltret håller ingångsluften ren från damm och andra partiklar. Vi byter filtret för att motorn skall fungera optimalt.
 6. Kontroll av batteriet. Vi mäter batteriets kondition för att minimera startproblem samt optimerar kallstartsegenskaperna. 
 7. Kontroll av avgassystem. Vi kontrollerar att avgassystemet inte läcker för att undvika att bilavgaser tränger in i kupén och ser samtidigt till att klammers, upphängningar och bussningar är intakta.
 8. Kontroll av kylare, kylarslangar och kylarvatten. Kylarvattet bör ha en  50-procentig andel rost- och frostskyddsmedel av rekommenderad kvalitet. Kylarvattnet ska också bytas vid bestämda intervaller. Läckage av kylarvatten kan snabbt medföra överhettning av motorn med svåra motorskador som följd. Vi provtrycker systemet om vi misstänker läckage.    
 9. Kontroll av läckage på motor, växellåda och bakaxel. Det finns en överhängande brandrisk vid läckage av motorolja. Läckage av växellådsolja och bakaxelolja kan orsaka skador på bilens underrede, på rostskyddet och chassitätningarna. Vi kontrollerar. 
 10. Kontroll av bromsrör och bromsledningar. Bilens bromsar måste alltid vara 100-procentiga. Vi kontrollerar bromsskivor, bromsbelägg, broms- slangar och bromsrör så att inga slitageskador, läckage, rostangrepp eller andra  defekter finns.
 11. Kontroll av drivremmar, belysning, däck, stötdämpare och framvagns-detaljer. Registrerade felkoder i bilens styrelektronik avläses med vår nya diagnosutrustning.

Det här är Svensk Bilvård's oljeservice:

Miljöbesparande, bränslesparande, slitagenedsättande


Vi byter oljan efter skräddarsydda oljeserviceprogram, använder de rätta verktygen och erbjuder endast den speciella kvalitetsolja som är avsedd för just din bil. Den gamla oljan och det gamla oljefiltret hanterar vi på ett miljöriktigt sätt.


Av erfarenhet rekommenderar Svensk Bilvård att motoroljan, oljefiltret och oljepluggen byts var 1500:e mil eller en gång per år, det som kommer först Det gäller alla bilar, även bilar med serviceintervaller på t ex 3000:e mil  


VARFÖR SKA OLJAN BYTAS SÅ OFTA?

Oljan är en mycket speciell produkt, framtagen med höga kravspecifikationer för att fungera 100-procentigt under väldigt krävande betingelser, i en arbetande bilmotor där arbetstemperaturerna är väldigt höga. Oljan ska bygga upp de fungerande oljefilmer som skyddar lager, ventillyftare och kolvar. Den ska också minimera friktionen mellan motorns rörliga delar men också se till att hålla motorn fri från skadliga avlagringar. 


Vi ser till att du får maximal trygghet och säkerhet när du lämnar din bil hos oss för oljebyte eller service. Vi garanterar att din bil får rätt olja i rätt mängd och att det vi åtgärdat är fackmannamässigt utfört.

Kontakta oss