ROSTSKYDDSBEHANDLING, GARANTI & ROSTSKYDDSBESIKTNING

Sparar på miljön

Svensk Bilvårds rostskydd är på riktigt!


Rostskydda din nya bil hos oss så bjuder vi på en riktig rostskyddsgaranti!

BILINDUSTRINS ROSTSKYDDSANSVAR.

Bilindustrins rostskyddsinsatser med flytande produkter är generellt ytterst sparsamma. Ändå har många biltillverkare en "Garanti mot genomrostning" på mer än 10 år.. Garantin gäller för genomrostning av vissa angivna karossdelar och gäller endast om rostskadan kommer inifrån, inte utifrån. Kunden ansvarar för angivet underhåll och ska snabbt anmäla upptäckt rostskada. Detta synes oss dock vara något svårt eftersom den mesta rosten till en början är dold bakom förrädiska plastkåpor som täcker stora delar av underredet (ibland hela underredet) och fuktsugande filtmateriel som finns monterade i många hjulhus. 


SVENSK BILVÅRDS ROSTSKYDDSGARANTI PÅ NYA BILAR..

Svensk Bilvårds unika Rostskyddsgaranti startar alltid med en rostskydds- behandling, SvB Prof, och den ska utföras innan bilen blir tre månader räknat från första påställningsdag. Därefter ska årliga kontroller genomföras och behovsanpassat underhåll utföras. Garantin gäller för hela underredet. Tillsammans med biltillverkarnas ”Garanti mot genom- rostning” utgör Svensk Bilvårds Rostskyddsgaranti en ökad trygghet mot onödiga rostskador, mot trafikfarlig rost och dyra rostreparationer. Svensk Bilvård Rostskyddsgaranti är Sveriges första ordentliga steg mot en hållbar och rostfri bilgeneration!


SVENSK BILVÅRDS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILAR.
Svensk Bilvård följer Konsumenttjänstlagen och lämnar 3 års garanti på utfört arbete på bilar som är äldre än tre månader. Garantin gäller ej för karossdelar som var rostangripna eller skadade vid behandlingstillfället och ej för skador som upp stått till följd av slitage eller annan yttre åverkan.

Sverige har en av världen's mest rostframkallande vägmiljöer. 


Klimatet är allt annat än gynnsamt för en bil, vanligtvis nio månaders fukt och väta varav fem månaders vintervägar med snö, is och saltmängder mot-svarande ca 40 kg rent salt per personbil. 


Tusentals kubikmeter grusbemängt saltvatten blästrar och sköljer varje vinter över våra bilar. Kan det bli värre? 

Är det konstigt att bilarna rostar sönder? 

Världsnyhet – en riktig rostskyddsgaranti!

ROSTREGISTRET - VI BILÄGARES REDOVISNING
AV BILARS ROSTBETYG 
- LÄS MER HÄR

Kontakta oss

Riksdagens och Trafikverkets Nollvision:


”Alla bilägare har ansvar!”


Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Det är en vision om så säker vägtrafik, att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Allt trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen och alla som trafikerar vägar och gator har ansvar för att visionen blir verklighet.


Trafikverket bygger mitträcken, cirkulationsplatser, fartdämpande åtgärder och fler trafiksäkerhetskameror monteras längs vägarna.


Den högsta tillåtna hastigheten anpassas efter vägens beskaffenhet och de samlade åtgärderna ger resultat. Trafikverkets ambition är att göra ”den goda resan” möjlig.


Nya personbilar blir allt krocksäkrare och risken att dödas eller skadas allvarligt i en helt ny bil minskar. Många bilar utrustas numera med olika typer av förarstödssystem, såsom alkolås, bältessträckare, adaptiva farthållare, infraröda värmekameror, autobroms mm.


Tidningen Vi Bilägares Rostregister visar dock på allvarliga brister i säkerhetstänkandet. Biltillverkarnas rostskyddande insatser är den svaga länken. Rostskyddet hänger inte med och varierar dessutom kraftigt från märke till märke och från modell till modell. Flera kända märken klarar inte ens första vintern utan rost. 

Många får körförbud på grund av farlig rost säger bilprovningen. I de allra flesta fall startar rostangreppen redan vid 0 km. Det svenska naturligt fuktiga klimatet tillsammans med långa vintrars hårt saltade vägar gör vägmiljön till en av världens värsta och mest korrosiva.


Svensk Bilvård vet att rosten härjat länge och försvagat konstruktionen innan den blir synlig. En rostangripen bil är en farlig bil. I vägtrafiken händer det alltför ofta att enkla misstag straffas med döden. Ett misstag kan vara att inte ta rostproblematiken på allvar.

Av instruktionsboken framgår hur just din bil ska vårdas för att inte drabbas av rost. Svensk Bilvård tar sitt ansvar för Nollvisionen genom att erbjuda effektivt och miljöanpassat rostskydd – men hur gör du? Följer du instruktionsbokens rekommendationer så att även din bil är rostfri och ”trafiksäker”? 


Tillsammans kan vi förverkliga Nollvisionen!