KLIMAT- & MILJÖPOLICY

MILJÖN - ALLTID PÅ AGENDAN!
I en bransch där kemikalier är en stor del av vardagen finns och verkar Svensk Bilvård sedan snart ett halvt sekel. Vi fördjupar oss ständigt i en miljövänligare bilvård och bilservice, och genom detta pågående arbete öppnas hela tiden nya vägar som möjliggör ett större miljöansvar för oss själva som bilvårdare, för våra kunder och för den miljö vi alla lever i. Genom att erbjuda förebyggande bilvårds, underhåll, service och reparationsarbete under ett och samma tak slipper man åka runt till olika företag. Vi förlänger bilens friska liv med många år och bidrar därmed till att stora naturresurser och mycken energi sparas. Om fler bilägare upptäckte detta kunde betydligt större miljövinster enkelt göras! 

Ur miljösynpunkt görs det ojämförligt största vinsterna genom att regelbundet serva, underhålla och vårda sin bil istället för att bara köra på. Ett omdiskuterat område är bilrostskyddets var eller inte vara. Det finns egentligen inget försvar för den "Slit- & Släng-mentalitet" som varit förhärskande de senaste åren därför att bland annat många bilhandlare lurat bilägarna att moderna bilar inte rostar och inte behöver rostskyddas. Bilprovningen säger tvärt om att det är många bilar som körs till bilskroten för egen maskin, hela och fina på "ovansidan" men med bärande balkar som helt rostat sönder. 


I det sammanhanget bör vi lyssna till vad nestorn Bosse Bildoktorn säger; "Om alla som köpte en ny bil lämnade in den på rostskyddsbehandling skulle inte rosten vara ett problem". När Svensk Bilvård bekämpar rost söker vi alltid effektiva lösningar som till exempel minimerar användningen av fossila ämnen och jobbar mer med miljöanpassade system men utan att ge avkall på verkan och hållbarhet, tvärt om. 

En annan del av vårt dagliga arbete är vår strävan att minimera bilens bränsleförbrukning. Genom att vid oljebyte rengöra motorn invändigt avlägsnar vi sot, koks och andra friktionshöjande avlagringar som gör att bränsleförbrukningen blir onödigt hög. 


Av samma anledning är vi noga med att kontrollera och byta motorns luftfilter. Kontroll av däckens lufttryck kan verka självklart men undersökningar visar att 60% kör med ojämnt eller för lågt lufttryck i däcken. 


Inget företag kan verka långsiktigt utan att ta hänsyn till miljön. Därför är de flesta bilvårdsföretag kortlivade. Vi strävar alltid efter att vid val av likvärdiga produkter för vår kundservice och tekniska support, alltid välja det mest miljövänliga alternativet utan att ge avkall på effektiviteten. 


Du som bilägare bör också medverka till en renare trafikmiljö genom att ta del av den information och de erbjudanden vi skickar ut. Låt oss tillsammans arbeta för en renare trafikmiljö och bättre livskvalitet för oss alla i samhället.


Svensk Bilvårds affärsidé, grundfilosofi och strävan är att minska bilens miljöavtryck genom att förlänga dess livslängd betydligt. 


Vi vet hur man gör! Om du följer våra råd och anvisningar behöver du inte byta bil så ofta utan du kan behålla den hel och fin längre. 


Istället för att lägga pengar på onödiga bilbyten kan du göra annat som är ännu roligare och framför allt mer meningsfullt! 


Då vet vi att våra gemensamma insatser sparar pengar, energi och naturresurser. "Den som lyder råd är vis!" säger ordspråket!

Kontakta oss