ROSTSKYDDSINFORMATION

Behöver nya bilar rostskyddas?

Svaret är ett odelat Ja, om man vill ha en hel, fin och trafiksäker bil vill säga! Och vem vill inte det? 


Att bilar behöver rostskyddas beror i grunden på att de är tillverkade av stålplåt eller aluminium i olika legeringar. Enkelt uttryckt är det konst- gjorda materiel som tillika med alla andra konstgjorda materiel har en inneboende kraft som dygnet runt strävar efter att materialet ska återgå till ursprunget. Det är naturkrafter som vi inte kan bemästra, endast skydda oss emot, och det gör Svensk Bilvård framgångsrikt. Vårt naturligt fuktiga svenska klimat är ingen idealisk plats för en bil. Fukt och väta utgör grundförutsättningen för rost- och nedbrytningsprocessen.

KLIMATET

De flesta bilar som säljs i Sverige idag klarar inte ens den första vintern utan rost, det gäller framför allt hjulupphängningarna. Anledningen är otillräckligt skyddade detaljer. När dessa kommer i kontakt med vinterns kraftigt saltade vintervägar uppstår snabbt rost. 

BILMATERIAL

Nya bilars allt tunnare plåtmateriel, med ljuddämpande och fuktsugande filtmateriel på många ställen och med ett underrede som täcks alltmer med heltäckande plastkåpor, medför att stora mängder rostfrämjande och saltbemängt grus samlas på dolda ställen som ingen enkelt  kommer åt att göra rent. Rostangreppen kan därför utbreda sig okontrollerat och snabbt anta förödande former utan att det syns utifrån. När rosten väl upptäcks har den ofta gått alldeles för långt och då återstår kostsamma reparationer.


Flera kända biltillverkare minskar numera mängden förzinkad plåt i sina nyare bilar vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för ett långt och friskt liv. 

BILROST

Bilindustrins hårt kritiserade ”Garanti mot genomrostning” lurar också fortfarande många bilägare. Man förleds tro att nya bilar inte rostar. Därför känner sig många bilägare inte motiverade att kosta på det extra rostskydd som varje bil så innerligt behöver. Fackmännen hos Bilprovningen, Folksam, Motormännen och Vi Bilägare visar dock på raka motsatsen. Bosse Bildoktorn kallar ”Garantin mot genomrostning” för en bluff. Bosses råd är; "Lyssna inte på bilförsäljaren, lämna istället in kärran på en riktig rostskyddsbehandling så fort du har hämtat den i bilhallen" 

ROSTSKYDD - ETT UPPDRAG ENBART FÖR SPECIALISTER

En vanlig bilkaross är sammansatt av ett stort antal plåtbitar i olika storlekar och former. Ända upp till 650 meter överlappande plåtskarvar och 6000 svetspunkter kan det vara. Varje tillverkare har sin egen teori om hur kaross och chassit ska vara sammansatt. Att rostskydda din bil blir därför ett uppdrag enbart för oss erfarna specialister.


För att kunna rostskyddas måste hjulen först bort, sedan all plast som täcker underredet, alla innerskärmar och allt fuktsugande materiel. Därefter ska underrede och hjulhus hetvattentvättas, rostbehandlas och torkas. När bilen är kontrollerat torr fylls alla dessa 650 meter långa utrymmen plåtskarvar manuellt med flytande och tätande rostskyddsmedel. På så vis isoleras även svetspunkterna från luftens syre så att inte rost bildas som i sin tur försvagar sammansättningen. Utöver detta trycksprutas och skyddas bilens ryggrad som är balksystemet, trösklarna och krockbalkarna invändigt. Även de flesta dörrar, motorhuv och baklucka behöver förseglas invändigt så att inte frosten orsakar sprängverkan i plåtomvikningar och falsar. Slutligen beläggs och skyddas hela underredet med ett långtidsverkande, kraftigt, slitstarkt och armerat rostskyddsvarmvax. (se våra olika rostskyddsalternativ under fliken "rostskyddsmetoder"!).

ROSTANGREPPEN FORTSÄTTER

Bilbranschens ointresse för egenproducerat eller att köpa in rostskydds- åtgärder fortsätter. Sammantaget konstaterar därför den professionella rostskyddsbranschen att rostangreppen fortsätter och att alla bilar drabbas. Rosten har på senare år ändrat karaktär och form vilket gör att den oftast inte upptäcks förrän det är alldeles för sent. Följden blir att kostnaderna för roståtgärder skjuter i höjden. Värst blir det när rosten får fäste i bilbältesinfästningar, deformationszoner och sidoskyddens tröskellådor. 

KROCKTESTER

Folksams vetenskapliga och mycket uppmärksammade krocktester visar att skillnaden mellan en rostskyddad och inte rostskyddad bil var döden. Bilarna som krocktestades var av två välkända fabrikat, sju och åtta år gamla, besiktade, körklara och inköpta hos svenska bilhandlare. Det ena bilmärkets deformationszoner hade rostskyddats i ett tidigare skede medan det andra saknade det skyddet. I krocksituationen med den rostskyddade bilen fungerade krockskyddet framifrån i stort tillfredsställande medan sidokrockssituationen var en katastrof. I det andra fallet visade sig balkarna i deformationszonerna vara så sönderrostade att de släppte från underredet. Följden blev förarens omedelbara död trots fungerande airbag och säkerhetsbälte. Vid kollisionen (c:a 58 km/h) vek sig bakre delen av golvet uppåt där förarstolen var infäst, varvid föraren slungades okontrollerat framåt mot instrumentbrädan och framrutan.

MODERNA och ÄLDRE BILAR

Vi rostskyddar gamla och nya bilar med utprovade och objektanpassade metoder, varsamt, modernt och fackmannamässigt, och med garanti. Lämna bilen till oss så vet du vad du får och då kan Du vara helt trygg! I det här sammanhanget kan vi inte nog varna för rostskyddare som annonserar låga priser. Utan undantag får man vad man betalar för. Vänd Dig därför med förtroende till oss! Svensk Bilvårds rostskydd är värt varje krona!
VÄLKOMMEN!

Kontakta oss